اعتراض رانندگان بیمارستان محمدی بندرعباس

گروهی از رانندگان سرویس‌ بیمارستان “محمدی” بندرعباس، روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

رانندگان معترض می‌گویند که وضعیت معیشتی نامناسب و درآمد کم رانندگان، آنها را مجبور به اعتراض به این موضوع و خودداری از ادامه ترددشان کرده است. آنها اعلام کرده اند به دلیل وضعیت بد معیشتی خود تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان به سرکار باز نخواهند گشت.