قتل 6 فعال مدنی و نظامی پیشین در مزارشریف توسط طالبان