شیوع گسترده سرخک در افغانستان

سازمان بهداشت جهانی، روز شنبه 22 آبان ماه، اعلام کرد که اپیدمی سرخک در افغانستان تاکنون نزدیک به صد قربانی گرفته است، اگر به سرعت با این اپیدمی مبارزه نشود، خطر افزایش سریع تلفات بسیار جدی خواهد بود.

این سازمان اعلام کرد که وجود سوءتغذیه و ناامنی غذایی در افغانستان، خطر پیشرفت سریع اپیدمی را بیشتر می‌کند. به گفتۀ نمایندۀ سازمان در کابل، “برای کودکی که دچار سوءتغذیه است، ابتلا به سرخک به معنای مرگ است”. از اول سال جاری میلادی (تقریباً طی ده ماه)، ۲۴هزار مورد ابتلا به سرخک در افغانستان مشاهده شده است. همچنین گفتنی است، که بیش از سه میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان در خطر سوءتغذیه قرار دارند.