پیوستن کشاورزان قهدریجان به کشاورزان اصفهان

روز شنبه ۲۲ آبان‌ماه، در ششمین روز تجمع اعتراض کشاورزان اصفهان، کشاورزان شهرستان قهدریجان نیز به کشاورزان اصفهانی پیوستند.

کشاورزان قهدریجان روز جمعه به قصد پیوستن و حمایت از کشاورزان اصفهان حرکت کرده بودند، اما با جلوگیری نیروی انتظامی مواجه شدند. امروز توانستند خود را به کشاورزان اصفهان رسانده و در اعتراض آنها همراه شوند. قابل ذکر است شب گذشته نیز کشاورزان و مردم اصفهان در اعتراض به عدم تأمین حق‌آبه و خشک شدن زاینده‌رود به تجمع و شب‌مانی خود در پل خواجو، ادامه دادند.