تجمع اعتراضی زنان در کابل

شماری از زنان افغانستان، روز یک‌شنبه 23 آبان ماه، با برپایی تجمع اعتراضی در شهر کابل، از کشورهای جهان خواستند طالبان را به رسمیت نشناسید و به جای آن به دادخواهی مردم افغانستان توجه کنند.

اعتراض کنندگان، از اقدامات خشونت‌بار طالبان در برابر زنان، سلب آزادی‌های اجتماعی، رفتار تبعیض‌آمیز با اقوام و بازداشت‌های خودسرانه انتقاد کردند و عفو عمومی طالبان را « یک شایعه» خواندند که هرگز به آن عمل نشده است.