گرامیداشت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در سنندج