گرامیداشت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زنان در شهر سقز