تجمع اعتراضی کسبه جمعه بازار یاسوج برابر استانداری کهگیلویه و بویراحمد