تجمع اعتراضی کارگران شرکت سبلان پارچه برای سومین روز متوالی