تجمع دانش آموزان مقابل دانشگاه تهران

بنا بر گزارشها، طی روزهای گذشته شماری از دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران نسبت به آنچه هزینه های سرسام آور تحصیلی نامیدند، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این دانش آموزان دلیل تجمع خود را اعتراض به گرانی بیش از اندازه کتب درسی مورد نیاز و کتاب‌های تستی و کمک درسی دانش آموزان کنکوری عنوان کردند. آنها همچنین تاکید کردند ذهنشان بیشتر درگیر تامین هزینه ها و فشاری که بر خانواده هایشان شده است تا فرآیند یادگیری و آموزش، و خواستار رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش به مطالبات آنها شدند.