مرگ و مصدومیت ۳ نفر از کارگران پتروشیمی شازند بر اثر آتش‌سوزی