اطلاعیه شورای هماهنگی فرهنگیان ایران در پی تجمع سراسری ۲۳ دی ماه