اعتراض کارگران کارخانه قند ورامین

جمعی از کارگران کارخانه  قند ورامین  روز یکشنبه ۲۶ دیماه با برپایی تجمعی خواستار رسیدگی به موضوع زمین‌های این کارخانه شدند.

به گفته نماینده معترضان، این کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شده اما قبل از آن قرار شد بخشی از زمین‌ها و خانه‌های کارگریِ این کارخانه‌ به کارگران واگذار شود. ولی اکنون بخش خصوصی مدعی شده که  کارخانه را همراه با این زمین‌ها از دولت خریده است و از دادنِ زمین‌ها به کارگران جلوگیری می کند.