برگزاری مراسم گرامیداشت ۸ مارس روز جهانی زن در مقر مرکزی کومه له