کشته شدن ۲ شهروند به دست نیروهای انتظامی در دالاهو