اولین سفر خارجی بشار اسد بعد از جنگ داخلی سوریه به یک کشور عربی