بازداشت دست‌کم ۵ نفر از شرکت کنندگان در مراسم نوروز سنندج