کشته و زخمی شدن چهار نفر در پی تیراندازی ماموران نظامی درسبزوار