تجمع فعالان مخالف انرژی‌های اتمی و فسیلی در نیروگاه هسته‌ای فران