اعتراض کارگران بیکار شده کارخانه صدر فولاد خرم آباد