تجمع اعتراضی کارکنان وزارت کار

کارکنان وزارت کار  روز سه شنبه 30 فروردین ماه در اولین حرکت اعتراضی خود در سال جدید با برپایی تجمعی در محوطه این وزارتخانه نسبت به پایین بودن حقوق و وضعیت سخت معیشتیخود اعتراض کردند.

این کارکنان خواستار افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی خود می باشند. معترضان سال گذشته نیز با برگزاری تجمع خواستار رسیدگی مقامات به مطالباتشان شده بودند؛ اما تاکنون به هیچ‌یک از خواسته‌هایشان پاسخی داده نشده است. آنها می گویند از هیچ‌گونه مزایای رفاهی برخوردار نیستند و دستمزد‌هایشان به‌سختی کفاف نیمی از مخارج زندگی ماه را می‌دهد. معترضان می‌گویند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تازگی بخشی از مزایای حقوقی آنها را قطع کرده است. از قرار معلوم این کاهش حقوق و مزایا  شامل شمار زیادی از کارکنان وزارت کار شده است که تعدادشان دست‌کم بیش از هزار نفر است.