کشته شدن 20 کودک در حمله هوایی پاکستان به افغانستان