اعتصاب رانندگان کامیون بندرعباس

بنابه انتشار فراخوانی، رانندگان کامیون بندرعباس، از روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه به مدت دو روز در اعتراض به سطح پایین کرایه حمل بار در پایانه باربری بندرعباس دست به اعتصاب زده اند.

طبق اظهارات رانندگان، همچنین حمل و نقل بار از بندرعباس به سایر نقاط کشور، از امروز دوشنبه متوقف شده است. علاوه بر این رانندگان معترض همچنان به نحوه توزیع بار و خدمات ارائه شده در پایانه باربری بندرعباس اعتراض کرده و خواهان قطع همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه های هرمزگان با شرکت های باربری متخلف در زمینه فروش اعلام بارها شدند.