ضرب و شتم  فعال صنفی معلمان،علی‌حسن بهامین

برپایه گزارش دریافتی، روز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم اقدام به بازداشت خشونت آمیز و ضرب و شتم علی‌حسن بهامین، فعال صنفی معلمان در یاسوج کردند.

ویدئوهایی منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که دست علی حسن بهامین به شدت آسیب دیده با این حال حاضرین، مانع از بازداشت این فعال صنفی شدند. گفته می شود این رخداد در مسیر بازگشت وی از دانشگاه صورت گرفته است. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل اقدام نیروهای امنیتی جهت بازداشت این فعال صنفی اطلاعی در دست نیست. گفتنی است نامبرده روز سه شنبه ۳ اسفند ماه سال گذشته نیز، در جریان تجمع اعتراضی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بازداشت و روز بعد آزاد شده بود.