اعتراض شماری از درمانگران اعتیاد به تصمیم سازمان غذا و دارو