تجمع کارگران شهرداری شوش

ادامه تجمع کارگران شهرداری شوش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده و مطالبات چند سال گذشته خود روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه نیز ادامه داشت.

کارگران شهرداری شوش برای سومین بار در هفته جاری، در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند. کارگران شرکت کننده خواهان پرداخت چندین ماه حقوق‌های عقب‌افتاده و مطالبات سالیان گذشته خود می باشند. به گفته یکی از کارگران، شهرداری شوش از پرداخت حقوق کارگران به بهانه نبود بودجه خودداری می‌کند. آنها طی روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز تجمع برگزار کردند؛ اما همچنان فرماندار شوش بی‌اعتنا به خواسته کارگران حاضر به پاسخگویی به آنها نیست. گفتنی است علاوه بر پرداخت دستمزدها، یکی از اصلی‌ترین خواسته های کارگران تبدیل وضعیت از قراردادی و موقت به قرارداد دائم و استخدام رسمی عنوان شده است.