برگزاری مراسم گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقر مرکزی کومه له