تظاهرات در بوگوتا پایتخت کلمبیا در سالگرد اعتراضات به ریاضت‌های اقتصادی

روز شنبه 10 اردیبهشت ماه، صدها نفر از شهروندان بوگوتا پایتخت کلمبیا، در سالگرد سرکوب اعتراضات سال 2021 که بر علیه ریاضت های اقتصادی دولت شکل گرفته بود، به خیابان امدند.

در جریان اعتراضات یک سال قبل در کلمبیا نیروهای سرکوبگر رژیم حاکم، ۸۳ معترض را کشتند. همچنین ۱۰۰ مورد نابينا شدن معترضان و ۳۵ مورد تجاوز جنسی نیز از دیگر برخوردهای نهادهای سرکوبگر رژیم حاکم در این اعتراضات بود.