چندمین روز تجمع کارگران شهرداری شوش

روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه، کارگران شهرداری شوش برای چندمین روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بیمه دست به تجمع زدند.

شهرداری شوش همچنان بی‌‌اعتنا به خواسته این کارگران از انجام خواسته‌های آنها سر باز می‌زند. مقام‌های شهرداری و فرمانداری با سوءاستفاده از اعتراض کارگران، آنها را به حال خود رها کرده‌اند. کارگران در روزهای گذشته با تجمع‌های پی در پی در برابر شهرداری و فرمانداری در اعتراض به‌سر می‌برند.شهرداری از پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ بیمه این کارگران خودداری می‌کند. کارگران شهرداری شوش  از روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه دست به تجمع زده اند اما هیچ‌یک از مقام‌های شهرداری و فرمانداری حاضر به پاسخگویی به آنها نشده‌اند.