دیدار جمعی از فعالان صنفی با خانواده محمد حبیبی

روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه، جمعی از فعالان صنفی با خانواده محمد حبیبی فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیئت مدیره کانون صنفی ایران در تهران دیدار کردند.

محمد حبیبی روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، در آستانه روز معلم همزمان با تعدادی از فعالان صنفی فرهنگیان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. قابل ذکر است قبلا وزارت آموزش و پرورش طی نامه ای به اداره اموزش و پرورش شهریار ، با اعلام حکم قطعی رای به بازخرید اجباری و اخراج محمد حبیبی فعال صنفی معلمان از آموزش و پرورش داده بود‌‌‌.