تحصن اعتراضی معلمان مریوان

روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت و بنابر فراخوان از پیش اعلام شده، معلمان مریوان در اعتراض به تداوم بازداشت معلمان ،دست به تحصن در مدارس زده و سر کلاس‌ها حاضر نشدند.

اعتراض معلمان مریوانی نسبت به تداوم بازداشت اسکندر (سوران) لطفی و مسعود نیکخواه و همچنین هتک حرمت معلمان از طریق یورش نیروهای امنیتی به تجمع روز ۱۱ اردیبهشت عنوان شده است. طبق همین فراخوان معلمان مریوان روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه هم دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.