تجمع اعتراضی کلاه سفید‌های برق مقابل سازمان اداری و استخدامی