آزادی موقت فعال کارگری عثمان اسماعیلی

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری خوشنام اهل شهرستان سقز، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.

آزادی عثمان اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه ١۴٠ میلیون تومانی، به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. اتهام مطروحه علیه این فعال کارگری “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است. گفتی است  عثمان اسماعیلی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه و در آستانه روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.