اعدام دو زندانی در زندان قم

سحرگاه روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه حکم اعدام دو زندانی به نام های “یوسف نادری” و “ابوالفضل حسن‌ مردای” که با اتهام ‌قتل و مواد مخدر به  اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی قم  به اجرا در آمد.

یوسف نادری، ۴۰ساله به اتهام ‌قتل و ابوالفضل حسن‌ مردای ۵۰ ساله و اهل مرند، به اتهام مواد مخدر از سال 96 در زندان بسر میبردند. لازم به ذکر است که اعدام این دو زندانی تا این لحظه توسط رسانه های حکومتی اعلام نشده است.