تداوم اعتراضات و قطع اینترنت در خوزستان

همزمان با ادامه اعتراضات به افزایش گرانی نان در شهرهای مختلف خوزستان؛  خبرهایی نیز از قطع یا کندی اینترنت در این شهرها منتشر شده است.

گفته می‌‌شود که دامنه اعتراضات به تنگناهای معیشتی در ایذه گسترده‌تر از مناطق دیگر است. قطع کامل یا کندی اینترنت در خوزستان که از روز جمعه شروع شده و با بالاگرفتن اعتراضات مردم در برخی از شهرهای این استان مرتبط دانسته می‌شود، همچنان ادامه دارد. در برخی از شهرهای خوزستان که مشمول قطع کامل اینترنت نشده‌اند نیز دسترسی به موبایل با اختلال همراه است و گرچه اینترنت ثابت خانگی متصل است اما سرعت آن کند و کمتر از سرعت همیشگی گزارش شده است. تظاهرات و ناآرامی در خوزستان در واکنش به گرانی ها از شامگاه روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت و در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع و اعتراض به افزایش قیمت نان شروع شده و با ادامه آن در روزهای بعد سرکوب و بازداشت‌معترضان هم افزایش یافته است. گفتنی است از زمان آغاز این اعتراضات دستکم ده نفر بازداشت شده اند.