تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شیراز

کارگران شهرداری شیراز روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و رسیدگی نشدن به مطالبات خود جلوی ساختمان شهرداری اقدام به تجمع کردند.

کارگران شهرداری شیراز در یک تجمع اعتراضی خواهان پرداخت حقوق عادلانه و تبدیل وضعیت شغلی شدند. آنها با تجمع در برابر شهرداری شیراز فریاد می‌زدند: «حقوق عادلانه حق مسلم ماست، زندگی شایسته حق مسلم ماست.» این کارگران بارها برای دستیابی به این خواسته‌ها دست به تجمع زده‌اند؛ اما تاکنون شهرداری با بی‌اعتنایی به آنها از برآورده کردن مطالبات آنها خودداری می‌کند.