اعتصاب کارگران پالایشگاه آدیش و ستاره فاز ۱۱ کنگان

با گسترش اعتصاب کارگران قراردادی نفت،  روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه، کارگران پالایشگاه آدیش و ستاره  فاز ۱۱ کنگان، در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و رعایت نشدن مقررات کمپین ۱۰ـ۲۰ اعتصاب کردند.

پیمانکاران با وعده افزایش حقوق و برقراری ۲۰ـ۱۰ تلاش کردن کارگران را از ادامه اعتصاب باز دارند. اما کارگران برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست از کار کشیده و به اعتصاب ادامه دادند. در جریان این اعتراضات، پیمانکاران به‌جای انجام وعده‌ها، دستور تسویه و اخراج کارگران را صادر کردند. کارگران هم اعلام کردند تا تسویه حساب کامل، پروژه را ترک نخواهند کرد. لازم به یادآوری است که این دور از اعتراضات و اعتصاب کارگران قراردادی نفت با فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی از روز دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شد. این شورا طی یک بیانیه خواستار اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز در سراسر مناطق نفت‌خیز شد.