استعفای دسته جمعی کارکنان اداره ثبت و احوال نیشابور

کارکنان اداره ثبت و احوال نیشابور،  روز یکشنبه 15 خرداد ماه در یک اقدام جمعی، در اعتراض به کمبود حقوق و مزایا، از کارشان استعفا دادند.

امضا کنندگان نامه استعفای دسته جمعی، خطاب به مدیریت ثبت احوال نیشابور به خط فقر موجود در جامعه اشاره کرده و چنین آورده‌اند: با توجه به افزایش ۱۰ درصدی حقوق و مزایا که با احتساب کسورات معمول منجمله حق بیمه، مالیات و …، کمتر از ۷ درصد به دریافتی‌های سال جدید افزوده شده است. ضمن اینکه میزان دریافتی همکاران این اداره از ۵ میلیون تا حداکثر ۱۰ میلیون تومان است. بنابر نظر کارشناسان، خط فقر برابر با ۱۲ میلیون تومان می‌باشد. با توجه به تورم ۴۰ درصدی سال گذشته و ۴۰ درصدی سال جاری، هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. لذا ما قادر به ادامه کار با شرایط فعلی نیستیم… بدین وسیله رسما استعفای خود را اعلام می‌کنیم.