برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له