فاشیسم و نژادپرستی مرز ، نژاد ، رنگ و زبان نمی شناسد!

طی دو روز اخیر ویدئو و عکس های از اذیت و آزار و شنکجه یک مهاجر…

٣١ خرداد، روز پیشمرگ کومەلە،نە تنها یک روز ،بلکە یک تاریخ است

حسن رحمان پناە ۴٥سال قبل در روز ٣١خراد سال ١٣۵٧ رفیق سعید معینی(خانه) از مبارزین شناختە…

نامش قرن ها دوام خواهد آورد

حسن رحمان پناە امروز ١۴ مارس ٢٠٢٣ میلادی سالروز مرگ کارل مارکس رهبر بزرگ پرولتاریای جهانی…

ارزیابی شکست قیام ٥٧ در متن انقلاب زن ،زندگی ،آزادی (بخش سوم و پایانی)

  حسن رحمان پناە   علی خامنەای سردستە قاتلان و جنایتکاران اسلامی در یک سخنرانی برای…

ارزیابی شکست قیام ٥٧ در متن انقلاب زن ،زندگی ،آزادی (بخش دوم)

  حسن رحمان پناە عوامل خارجی در بە پیروزی رساندن جمهوری اسلامی اما تردیدی نیست کە…

ارزیابی شکست قیام ٥٧ در متن انقلاب زن ،زندگی ،آزادی (بخش اول)

  حسن رحمان پناە در روزهای منتهی بە پیروزی بهمن ١٣٥٧ هستیم.  ٢٢ بهمن سالگرد پیروزی…

١٦ آذر روز دانشجو در سال جاری ، متفاوت تر از سالهای قبل

حسن رحمان پناە روزچهار شنبە ١۶آذر ١٤٠١ خورشیدی در ایران روز دانشجو است . روز دانشجوی…

جنایتکاران جمهوری اسلامی رامین فاتحی را در شهر سنندج و زیر شکنجه کشتند

  حسن رحمان پناه متاسفانه اطلاع یافتیم رامین فاتحی از مبارزین شهر سنندج که روز 21…

اتحادیه اروپا ، شرمتان باد

حسن رحمان پناه امروز دوشنبه 24 مهر ماه 27 کشور اتحادیه اروپا به قول خودشان نشست…

در ضرورت اقدام متحدانه وعاجل

  مهسا امینی دختر جوان اهل سقز که همراه خانواده اش به تهران سفر کرده بود…