کومه‌له، رهبر جنبش انقلابی کردستان

  کاوە الیاسی ٩ فوریه ٢٠٢٣ جمعی از انسانهای پاکباخته و دلسوز که بجز خوشبختی انسان…