نویسنده: شمس الدین  امانتی

برگی از تأریخ تقدیم به معلمان دربند در اعتراضات اخیر در ایران تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی.

  شمس الدین  امانتی. مردم سنندج زیر باران گلوله توپ و خمپاره در محل «بنکه ها» تظاهرات باشکوهی برپا کردند. هم میهنان مبارز! مردم رزمنده...

برگی از تأریخ تقدیم به خانواده: جانباختگان حادثه ریزش برج متروپل آبادان

شمس الدین  امانتی در شهریور سال ۱۳۴۱، زمین لرزه ای شهرستان بوئین زهرا را لرزاند که موجب مرگ تعداد زیادی شد. تختی اقدام به جمع...

برگی از تأریخ شکست نخوردگان تقدیم به: خانواده سحر خدایاری (دختر آبی پوش).

شمس الدین  امانتی. ۲۱ / ۵ / ۲۰۲۲ سحر خدایاری، از هواداران باشگاه استقلال بود که به دلیل ورود «غیرمجاز» به ورزشگاه برای تماشای بازی استقلال مقابل...

برگی از تأریخ تقدیم به: شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان.

شمس الدین امانتی. ۲۰ / ۲ / ۲۰۲۰ «باشگاه مهرگان» یا همان HYPERLINK “https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1” \o “مجمع صنفی معلمان (صفحه وجود ندارد)”مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن...

گرامی باد ۲۶ بهمن روز کومه له. برگی از تأریخ تقدیم به: رفقای پیشمرگ کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

  شمس الدین امانتی. ۱۳ / ۲ / ۲۰۲۲   سال تحصیلی ٥٨-٥٩ دبیر ورزش دبیرستان کوروش بودم و از نزدیک با مبارزات دانش آموزان این...