نویسنده: شمس الدین  امانتی

برگی از تأریخ تقدیم به:زهرا محمدی، مدرس زبان کُردی و عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین”

طى مدتى که حاکميت مردم و نيروهاى انقلابى در شهر بوکان برقرار بود و مدارس جنبش مقاومت توسط معلمان آگاه و مبارز اداره ميشد، قيد...

برگی از تأریخ تقدیم به؛ معلمان مبارز و معترض به تمامیت رژیم ارتجاعی – مذهبی جمهوری اسلامی، در تجمعات اعتراض روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰.

شمس الدین امانتی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران.»، در پخشی از قطعنامه پایانی تجمع سراسری خود که در روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، برگزار...