نویسنده: shera

موقعیت زن در خانواده

فراست صالحی از ویژگی های برجسته سرمایه داری و همه جوامع طبقاتی، نابرابری جنسیتی میان زن و مرد می باشد. مردها در اقتصاد، فرهنگ، سیاست...

جنبش رهائی زن در ایران

شمسی خرمی هشت مارس دیگری به رسم همیشگی و هر ساله، تریبونی است برای نشان دادن آنچه در طول سال در نظام سرمایه داری بر...

روز جهانی زن از نگاه من!

ایران مروتی ۸ مارس روز جهانی زن  را به تمام انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب و تمام زنان جهان، ایران و بخصوص کردستان تبریک می...

WordPress Image Lightbox Plugin