نویسنده: shera

اجرای حکم زندان یکی از معترضان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی

“مصطفی هاشمی‌زاده” دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران که ۲۶ دی‌ماه سال گذشته بعد از مشارکت در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی بازداشت شده بود، برای...