نویسنده: shera

گسترش اعتصاب کارگران نفت

همزمان با گسترش اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی ایران در شهرهای مختلف ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانی اعتصابی در پالایشگاه نفت تهران بعد از...

او مرگ را شکست داد

بیژن رنجبر رفتی و رفتنت آتش نهاد بر دل چیستی آدمی را شیوه زیستن او رقم می زند. برای چه می زید و در کدامین...

WordPress Image Lightbox Plugin