نویسنده: shera

نارضایتی کارگران شهرداری دهدشت

جمعی از کارگران خدمات شهری شهرداری دهدشت روز دوشنبه 29 شهریور ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در مقابل ساختمان فرمانداری...

کشته شدن دو سوختبر در خاش

روز دوشنبه 29 شهریور ماه در جریان شلیک مستقیم ماموران لباس شخصی نیروی انتظامی به سوی سوختبران در شهرستان خاش دو سوختبر  به نام های...

WordPress Image Lightbox Plugin