تظاهرات اعتراضی در میدان حقوق بشر در پاریس

بنابه گزارش دریافتی روز شبنه 29 شهریور ماه در پی فراخوان “انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی ایران-پاریس”، “جمعییت کردهای مقیم فرانسه” و هماهنگی ایرانیان-پاریس(دراعتراض به شکنجه واعدام)  جمعی از … Read More