بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج_کلاترزان در محکومیت قتل مهسا امینی

انجمن صنفی معلمان سنندج_کلاترزان روز 26 شهریور بیانیه ای منتشر کرد با عنوان “در مورد شکنجه و مرگ مهسا (ژینا) امینی” دختر سقزی. بیانیه اینطور شروع میشود. جماعتی که نظر به … Read More