دسته: اطلاعیه ها و بیانیه ها

قطعنامە پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در رابطە با ادامە تلاش ها برای شکل دادن بە یک قطب چپ سوسیالیست در کردستان

  با توجە بە وضعیت کنونی جامعە ایران و کردستان، کە اساسی ترین مشخصه آن گسترش اعتراضات گسترده کارگران و سایر اقشار محروم و تحت...

اطلاعیە پایانی پلنوم نهم کمیتەمرکزی کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در تاریخ ٢٦ تیرماە  سال ١٤٠٠شمسی برابر با ١٧ جولای ٢٠٢١ میلادی باحضور جمعی از رفقای کمیتە مرکزی حزب کمونیست...

نکاتی چند پیرامون بیانیه ها و پیام های منتشر شده اخیر در رابطه با اعتصاب کارگران شرکت های پیمان کاری

  همان گونه که شاهد هستیم طی سال های اخیر وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… آحاد مردم ایران بویژه طبقه کارگر با سرعت چشم گیری...

اعلام پایان کمپین جمع آوری امضا برای آزادی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در خارج کشور

همانطور که در جریان هستید نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی در چند هفته گذشته اقدام به پرونده سازی برای دو فعال کارگری شناخته شده جنبش کارگری...

WordPress Image Lightbox Plugin