دسته: اطلاعیه ها و بیانیه ها

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

طی روزهای اخیر موج جدید گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم  سرتا سر ایران را فراگرفته است.همانگونه که انتظار می رفت گسترش فقر، فلاکت، بیکاری...

بیانیه مشترک  “کمیته موقت رهبری حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومه له و کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران

بیانیه مشترک “کمیته موقت رهبری حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومه له و کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران در باره عدم مشروعیت استفادە از...

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن تجاوز ارتش ترکیه به اقلیم کردستان

بار دیگر رژیم ارتجاعی و سرکوبگر ترکیه به بهانه حمله به مکان های استقرار حزب کارگران کردستان در رشته کوههای قندیل واقع در شمال اقلیم...

اطلاعیه کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران به مناسبت گرامیداشت ۸ مارس، روز جهانی زن

  امسال در شرایطی بە استقبال گرامیداشت ۸ مارس، روز جهانی زن میرویم کە دو سال از پاندمی کرونا را پشت سر میگذاریم و درست...