اعلامیه مشترک هیئت اجرائی سازما ن کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) حزب کمونیست ایران

در محکومیت صدور احکام ظالمانه در بیدادگاههای رژیم اسلامی موج دستگیری ها و صدوراحکام ظالمانه در بیدادگاههای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. زندان‌ها و بازداشتگا‌ههای ایران پر از زنان و … Read More

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان کارگران  انقلابی ایران(راه کارگر)

برای توقف اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی ودادخواهی همه قربانیان رژیم بپا خیزیم! فراخوان اعتراضی برای هفدهم و هجدهم دی! جمهوری اسلامی اعدامی با قتل عمد حکومتی محمدمهدی کرمی … Read More

اعلامیه مشترک سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)، حزب کمونیست ایران  حکومت نظامی در بلوچستان را با همبستگی سراسری در هم بشکنیم!

  بلوچستان در کنار کردستان، با تمام توان از خیزش انقلابی مردم ایران با شعار ” زن ، زندگی، آزادی ” دفاع کرده و در این راه خون ده ها … Read More

اعلامیه حزب کمونیست ایران درباره سالگرد جنایت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران رژیم اسلامی ایران

مردم مبارز! یکشنبه ۱۸ دیماه سالگرد یکی دیگر از جنایتهای ضد انسانی جمهوری اسلامی در راه است. روزی که با شلیک  موشک های سپاه پاسداران یک هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ … Read More

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

جوانرود، سمیروم، ایذه  … تنها نیستند و پیکار مردم  علیه رژیم جمهوری اسلامی بی وقفه ادامه دارد جمهوری اسلامی از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی به این سو در برابر … Read More

 اعلامیه مشترک سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) حزب کمونیست ایران

سرکوب نام آوران هنر، فرهنگ و ورزش، نشانۀ درماندگی حاکمیت اسلامی حضور گسترده سینماگران، هنرمندان، اهل قلم و نام آوران ورزش در کنار خیزش انقلابی مردم، خشم حاکمیت اسلامی را … Read More

فراخوان کومه له و حزب کمونیست ایران به اعتصاب عمومی سراسری در روز چهارشنبه ۳۰ام آذر

مردم مبارز! جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی » در طول ۹۰ روز تداوم خود، از یک طرف کابوسی برای حکومت اسلامی و وابستگان به آن ایجاد کرده است، کابوسی که … Read More

فراخوان حزب کمونیست ایران برای پیوستن به اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه ۳۰ آذر

مردم مبارز و انقلابی، جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی در طول ۹۰ روز تداوم خود کابوسی برای حکومت اسلامی و وابستگان به آن آفریده است. کابوسی که زنگ پایان حکومت … Read More

اعلامیه مشترک سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) حزب کمونیست ایران

به جنایات رژیم در زندان ها اعتراض کنیم زندانیان سیاسی،  قربانیان تجاوز جنسی ـ سیاسی و خانواده های شهدا را تنها نگذاریم زندان های جمهوری اسلامی، همواره شکنجه گاه  و … Read More

بیانیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

  درباره ضرورت تشدید مبارزه برای «لغو مجازات اعدام» جمهوری اسلامی در اوج درماندگی خود در مقابل خیزش انقلابی مردم سیاست اعدام زندانیان سیاسی را همچنان ادامه می دهد. اعدام … Read More