دسته: دسته‌بندی نشده

پشتیبانی از مقاومت روژآوا و دستاوردهایش، وظیفه ماست! 

عباس منصوران همانگونه که در نوشتاری اشاره رفت، در اینجا، در روژآوا جنگ نیست، جنگ دو نیرو برای سلطه و چیرگی برای فرمانروایی و توسعه...

WordPress Image Lightbox Plugin