دسته: مطالب رسیده

برگی از تأریخ تقدیم به معلمان دربند در اعتراضات اخیر در ایران تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی.

  شمس الدین  امانتی. مردم سنندج زیر باران گلوله توپ و خمپاره در محل «بنکه ها» تظاهرات باشکوهی برپا کردند. هم میهنان مبارز! مردم رزمنده...

آبادان؛ از عظمت نفت، تا سینما رکس، جنگ، م یتوپل و فروپا یش جامعه ایران!

بهرام رحمانی مقدمه ابتدا همدردی و همبستگی خودم را با مردم محروم و داغ‌دیده آبادان اعلام می‌کنم. به امید این که هرچه زودتر آمرین و...