دسته: مطالب رسیده

برگی از تاریخ تقدیم به، بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و آن تعداد از ورزشکارانی که تا این لحظه به حمایت از اعتراضات مردم خوزستان پیوسته اند.

جنبش اعتراضی ورزشکاران شهر سنندج دربطن اوضاع و احوال سیاسی سالهاى ۵٩ تا ۶١ در کردستان شکل گرفت. درنخستین روزهای پیروزی قیام سال ۵٧، رژیم...

سالگرد حمله سراسری جمهوری اسلامی به کردستان در سال ١٣۵٨ و آغاز مقاومت مردم کردستان

گفتگویی با ابراهیم علی‌زاده دبیر اول کومه‌له این مصاحبه مرداد ماە سال ١٣٩٢ از طرف “رادیو زمانه” با رفیق ابراهیم علی‌زاده انجام شده است. از...

تروریسم جمهوری اسلامی در هر شکل و شمایل و علیه هر جریانی و فردی را محکوم کنیم!

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com «اول به سراغ یهودی‌ها رفتند من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند من لهستانی نبودم و اعتراضی...

صنعت نفت و افقِ جنبش کارگری

شباهنگ راد اعتراضات بخش‌های متفاوت تولیدی – ساختمانی اگرچه از دیرباز بر فضای جامعۀ کارگری حاکم بُود، ولی اعتصابِ مجددِ کارگران پیمانی نفت و گاز...

WordPress Image Lightbox Plugin