دسته: مطالب رسیده

چهره های ماندگار چهره‌های ماندگار این شماره‌ی  “جهان امروز”  بخش  دوم و پایانی در باره صمد است در حالیکه روز آموزگار را داشتیم  و  مهرماه  که میلیون‌ها کودک در ایران از تحصیل محروم شده‌اند  و کودکان کار  و تهی‌دست  در گرداب مرگ.

صمد بهرنگی خود ماهی سیاه  شجاع و آگاهی بود و چهره‌ای ماندگار که زندگی‌اش،‌ حماسی ترین داستان او بود که تجسم چگونه بودن را در...