خانه / مطالب رسیده

مطالب رسیده

https://payaam.net/wp-content/uploads/2020/06/sos-300x169.jpg

علیه حکومت “چوبەدار و اعدام” باید ایستاد!

از نخستین روزهای شکل گیری حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، درحالیکه یخ های زمستان شوم پنجاه سال سلطنت خاندان پهلوی، هنوز از گرمای لذت بخش قیام ٥٧ ذوب نشدە بود و در حالیکه نسیم آزادی هنوز، زخم های هزاران خانواده را که فرزندانشان توسط دیکتاتوری پهلوی زندانی، شکنجه و اعدام شده، التیام نبخشیدە بود، قتل و آدم کشی دولتی در شکل و قامت اعدام، با تیرباران و سپس حلق آویزکردن مخالفین، از همان روزهای نخست سرنگونی رژیم پهلوی و روی کارآمدن خمینی،  با شدت هرچه  بیشتر، ادامه یافت.

توضیحات بیشتر »

چهره‌های ماندگار را باید با اندیشه‌ها و پراتیک‌‌‌شان شناخت. تلاش تم چهره‌ها در جهان امروز، آموزش مبارزه طبقاتی و در این راستاست. تجربه‌ی ‌تاریخی مبارزه طبقاتی، آموزش‌ها و آزمون‌های نخستین انقلاب کارگری در جهان، در سال ۱۹۱۷ برای طبقه کارگری جهانی، به ویژه در ایران،می‌تواند به مبارزه‌ طبقه کارگر در راه سوسیالیسم،‌ روشنایی و غنا بخشد و جنبش کارگری-سوسیالیستی را از تکرار بی‌نتیجه‌ی شکست‌ها به دور دارد.

ولادیمیر ایلیچ لنین، اندیشه‌ی سیاسی و استراتژی (۳)

توضیحات بیشتر »

علیه راسیسم و در همبستگی با معترضین در آمریکا

در روزهای شنبه و یکشنبه (٣٠ و ٣١ می) چند تظاهرات در برلین، مونیخ (مرکز ایالت باواریا) و چند شهر دیگر آلمان در همبسگی با صدها هزار تظاهر کنندەی معترض به قتل “جرج فلوید” توسط پلیس در آمریکا  انجام گرفت. زنان و مردان معترض در آلمان خواهان طرد نژادپرستی از سیستم پلیس و اجرای عدالت برای جرج شدند. آنها علیه رشد فاشیسم در آلمان نیز شعار دادند و خواهان طرد و رسوا کردن نئو نازی ها شدند. روز شنبه ٣٠ …

توضیحات بیشتر »

تنها سوسیالیسم می تواند بدیل جهان پسا کرونا باشد!

ویروس کرونا آئینه تمام نمایی شد که تمام چرک وکثافات جامعه سرمایه داری را در منظر عمومی قرار داد. معلوم شد از جهان شمال تا جهان جنوب، سرمایه حتی توانایی حفاظت از نیروی کاری را که باید برایش ارزش اضافه تولید کند، ندارد.

توضیحات بیشتر »

لنین

 می‌نویسد: «ما در محیط  دیگری با همان مبارزه جناح اپورتونیستی علیه جناح انقلابی حزب در مسأله سازمانی و همان تصادم مختاریت علیه مرکزیت،‌ دمکراتیسم علیه «دیوان‌سالاری» و تمایل به تضعیف سختگیری و انضباط در سازمان علیه تمایل به تشدید آن ...روبه رو هستیم...»(۱)

توضیحات بیشتر »

عصر کودتا و اِشغال نظامی کشورهای جهان به سر آمده است!

جهان از چنان مراحلی از رشد نیروهای مولده و شکل گیری جامعه مدنی گذشته که دیگر حتی کودتای نظامی قادر نیست برای مدت زمانِ طولانی بر یک کشور حاکم بماند. تغییر ساختار جوامع امروز جهان، سبب شده که کودتا عملکرد نداشته باشد.

توضیحات بیشتر »

«انقلاب اجتماعی سده‌ی نوزدهم،‌ چکامه‌ی خود را از گذشته نمی‌تواند بگیرد، ‌این چکامه را فقط از آینده می‌توان گرفت. این انقلاب تا همه‌ی خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند، ‌قادر نیست به کار خویش بپردازد… بگذارید مردگان سرگرم به خاک‌سپاری مرده‌های خویش باشند تا خود به محتوای خویش بپردازند. در گذشته مضمون به پای‌ عبارت نمی‌رسید، ‌اکنون عبارت است که گنجایش مضمون را ندارد.»(۱)

چهره‌های ماندگار را باید با اندیشه‌ها و پراتیک‌‌‌شان شناخت. تلاش چهره‌های ماندگار در جهان امروز در این راستاست.

توضیحات بیشتر »