دسته: مطالب رسیده

برگی از تأریخ تقدیم به: رفقای شرکت کنندگان در کنگره هجدهم کومه له. برگرفته از خبرنامه کومه له(سازمان کردستان حزب کمونیست ایران.)

شمس الدین امانتی «مردم کردستان درمقایسه با سایر شهرهای دیگر ایران توهمی به ماهیت رژیم اسلامی نداشتند و به همین دلیل رفراندم جمهوری اسلامی آری...

ابراهیم رئیسی: «با اقدامات و …، سیر نزولی تورم … در تاریخ ۵۰ تا ۶۰ ساله کشور بی‌نظیر بود»؟!

بهرام رحمانی این روزها کم‌تر رسانه حکومتی و غیرحکومتی داخل ایران را می‌توان سراغ داشت که گزارشی و مطلبی از فقر و محرومیت فزاینده و...

برگی از تأریخ تقدیم به:زهرا محمدی، مدرس زبان کُردی و عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین”

طى مدتى که حاکميت مردم و نيروهاى انقلابى در شهر بوکان برقرار بود و مدارس جنبش مقاومت توسط معلمان آگاه و مبارز اداره ميشد، قيد...