دسته: مطالب رسیده

جهانِ 2020 از زبان آمار شباهنگ راد

به موازات تخریب زندگانی میلیاردها انسانِ دردمند، جهان در سالِ 2020، شاهدِ رودررویی و مقابله با میکروب آزمایشگاهی کُرونا بُوده است. بنابه خبرگزاری های امپریالیستی...

“خانه تکانی چپ”!؟

هلمت احمدیان گفته می شود، چپ ایران محتاج یک “خانه تکانی جدی” است. “خانه تکانی” در سیاست می تواند معانی و منظورهای مختلفی را مد...

دو «مطلق» طبقاتی!

عباس منصوران در ایران، نیز همانند دیگر کشورهای سرمایه‌‌داری پیرامونی، در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری، برای تمامی‌افراد جامعه، ‌تنها دو گزینه‌ی سیاسی سیاست سرمایه‌داری یا سیاست...

مروری بر مبارزات طبقاتی درخشان جنبش کارگری در هفت تپه، موضوعی است که به صورت پیاپی، ‌اما به صورت نوشتارهای مجزا ارائه می‌شوند.

(۲) اعتصاب و همبستگی با خیزش سراسری دی‌ماه‌۹۶ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۷ دیماه ۹۶، در «همه قسمت‌های کارخانه»...