دسته: مطالب رسیده

برگی از تأریخ!

شمس الدین  امانتی هدف از انتشار این نوشته کوتاه، نگاهی مختصر بر روند مبارزات دانش آموزان دبیرستان دخترانه «هشتم اسفند» شهر سنندج در فاصله سالهای...

WordPress Image Lightbox Plugin